Historik

Logen nr 154 Östra Aros är en av Odd Fellow Ordens yngre loger, instituerad 1980.

 

Östra Aros var fram till 1200-talet namnet på det nuvarande Uppsala. Uppsala fanns även då, men var namnet på nuvarande Gamla Uppsala. Då Uppsala domkyrka skulle byggas i Östra Aros krävdes att namnet Uppsala också skulle flytta dit. Det som tidigare varit Uppsala fick då bli Gamla Uppsala.

Ordet aros betyder åmynning och syftar här på Fyrisån som mynnar ut i Mälaren söder om staden. Om namnet Östra Aros fått leva kvar, är det möjligt att staden idag kunnat heta Österås.

    

Den 27 november 1978, bildades Odd Fellow föreningen Östra Aros på den anrika restaurangen Odinsborg vid Kungshögarna i Gamla Uppsala. Högtidligheten skedde under ledning av DDSS Josua Westin.

Kyrkan och kungshögarna i Gamla Uppsala är därför avbildade på logens märke.

Till föreningens första ordförande valdes Olle Björkman. Storsiren Dag Wallén och Storskattmästaren Claes Breitholtz deltog i hyllningskören som alla önskade föreningen lycka och framgång.

Under Olle Björkmans ledning utvecklades föreningen, och den 8 mars 1980 kunde Storsiren Dag Wallén förklara Logen nr 154 Östra Aros instituerad. Det totala antalet medlemmar uppgick då till endast 18 bröder.

De första åren levde vår loge med mycket begränsade resurser. Vi hade stora svårigheter både att besätta ämbeten och utskott, samt att betala hyror och andra utgifter på grund av det ringa antalet medlemmar.

 

Logens första hem inreddes i en låg byggnad på Österplan 1 i centrala Uppsala. Där levde vi gott i 15 år, men lokalerna började kännas trånga alltefter som medlemsantalet ökade. Så i mitten av 90-talet beslutade Uppsalas tre Odd Fellow loger,  vår moderloge nr 14 Svea, Rebeckalogen nr 52 Gunilla Bielke och vår egen loge att vi måste byta lokaler.

 

     

Problemet löstes genom att vi fick hyra lokaler på Salagatan 16, som tillhört den anrika cykelfabriken Nymans, som tillverkat NV-motorcyklar, Crescent cyklar, båtmotorer, mopeder och gräsklippare mm. Med stora ekonomiska ansträngningar och många bröders egna arbetsinsatser lyckades vi inreda ändamålsenliga lokaler. Resultatet av logernas gemensamma satsning var väl värt sitt pris, och vi var mycket glada och stolta över våra nya fina lokaler i centrala Uppsala.
 

 

Före och efter ombyggnaden på Börjegatan 
Hyrorna och andra kostnader steg med tiden kraftigt, och 2004 skrevs ett nytt viktigt kapitel i logens historia.

Det var året som de tre Uppsalalogerna gemensamt köpte en Q-märkt före detta transformatorstation på Börjegatan 44 i utkanten av centrala Uppsala.

Under 2004 och 2005 genomfördes en total ombyggnad av det speciella huset, och det inreddes till logernas nya hem. Att huset är Q-märkt innebär att inga omfattande ändringar får göras på husets utsida. Däremot kunde vi husera fritt Innanför ytterskalet, och allt är specialbyggt för att helt passa vår verksamhet.

Vårt alldeles egna hus invigdes under pompa och ståt den 26/11 2005 under ledning av Storsiren Lars Fryklund, och huset fylldes av intresserade medlemmar och speciellt inbjudna gäster. Vår ekonomi är under kontroll trots den avsevärda insatsen i samband med husbygget.

Det är vårt tredje hem på 25 år, så vi hoppas nu kunna få ro här, i många lyckosamma, trivsamma och givande år framöver.
 

 

Vi har haft en god medlemsutveckling och år 2010, vid vårt 30-årsjubileum räknade vår loge in 185 medlemmar.

Bidrags- och hjälpverksamhet har blivit logens ledord. Vi har bidragit med ekonomisk hjälp för uppbyggnad av barnhems-verksamheten i Ryssland, samt lämnat ett generöst bidrag till forskning kring prostatacancer. Vi har även deltagit i de stora hjälpinsatserna i Thailand och Filipinerna mm

Vi gläder oss bl a åt att årligen sedan år 2000 bidra till vårt fadderbarn Sikhululiwe Sibanda, i SOS Barnby i Zimbabwe. Bilder från 2000 och 2012.
 


Vi försöker även bidra till  lokala hjälpinsatser. I samband med vårt 20-års jubileum kunde vi överlämna en uppskattad gåva till Uppsala Barncancerförening.  Vi har även stöttat föreningen Hospice vänner, och vid flera tillfällen lämnat bidrag åt de hemlösa.
  

 

 

 

 

Vi har nyligen lämnat uppskattade gåvor till kvinnor med skyddat boende, och till Läkparken på Akademiska barnsjukhuset. TRIS har fått en efterlängtad spelkonsol och Alsike kloster har vid flera tillfällen erhållit ekonomiskt stöd. Stadsmissionen har fått en frysbox.

Vi känner stor glädje över de goda kontakter vi har med andra loger, inte minst med vår moderloge - Logen nr 14 Svea.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor