Kontaktpersoner 2018-2019                                                                              

ÖVERMÄSTARE
Hans Engberg

018-367602    0705-868539
hans.engberg57@gmail.com

UNDERMÄSTARE
Håkan Andersson

070-7871967

hakans66@hotmail.se

TJ EX ÖVERMÄSTARE
Anders Asplund

018-429128     0733-603515
aspenhus@gmail.com

FINANSSEKRETERARE
Per Gustafsson


018-320289    0706-243484

peje.gustafsson@telia.com

SKATTMÄSTARE
Boo Jönsson

 

0708442524
maboo@telia.com

PROTOKOLLSEKRETERARE
Sören Carlsson


soren.a.carlsson@gmail.com

CEREMONIMÄSTARE
Cons T Åhs


0708-114742

cons@ubik.nu

KAPLAN
Claes Hammarling


classe@norbybyggen.se
BEVAKANDE BRODER
Björn Greijer

b.greijer2@gmail.com

STORREPRESENTANT
Bertil Franzén


018-240166     0708-126440
bertil.franzen@telia.com

KLUBBMÄSTARE
Göran Pehrman

+46761073800
goran.pehrman@outlook.com

 

WEB-MASTER
Tobias Rubbetoft


018-248634    0706-189495
tobias@rubbetoft.se


 

 

 Sammanträdesdatum: 2018-02-01

Ordinarie                                           Ersättare                                  Pro tempore

ÖM                  Hans Engberg

UM                  Håkan Andersson       Mikael Sabel                                

PS                   Sören Carlsson                  

FS                   Per Gustafsson            Kjell-Arne Rönnberg

SkM                Boo Jönsson              Per Hagman

CM                  Cons Åhs                  Tobias Nordin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tjg ExÖM     Anders Asplund

K                    Claes Hammarling        Anders Ericson

O                    Bore Dahlberg             Vakant

BB/BS            Björn Greijer               Vakant

YV                  Ove Lundgren

IV                   Stefan Lindberg          Veikko Grönqvist                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖMhm           Lars Andersson                

ÖMvm           Jan Varik                     Jan Palveus                                 

LL                  Vakant                        Vakant

UMhm           Lennart Thorén              

UMvm           Jan Jutoft                     Hans Renholm

CMhm           Gustav Ålander                                                                          

CMvm           Gunnar Thorén             Carl Bexell                                   

CMtm            Henrik Ivansson           Håkan Persson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KM                  Göran Pehrman         Mikael Palm

LV                  Anders Lindell

LV                  Jan Palveus

 

 

Besöksadress:
Odd Fellowlogen Nr 154 Östra Aros
Börjegatan 44, 752 29  Uppsala
Tel: 018-13 03 27 

Inbetalning till logen:
Plusgiro   437 44 11-9
Bankgiro 154-2299